Home    Ký gửi kho

Ký gửi kho

Sshop có kho ở Bằng Tường , nhận ký gửi và vận chuyển hàng về Sg trong 4-5 ngày kể từ khi nhận tại kho

Với giá 35k/1 kg , bao gồm chi phí :

  • Đóng bao , scan bill
  • Bảo hiểm , vận chuyển

Sshop chỉ nhận từ 20kg trở lên , chúng tôi hiểu khi bạn chọn ký gửi ở Sshop là đã trao niềm tin và tài sản , chúng tôi sẽ trân trọng và hết lòng .